Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för Bed & Breakfast

Dessa bokningsvillkor gäller mellan Ahlberga Gård med adress Lillaforsvägen 236, 297 94 Degeberga och dig som bokat vistelse i vår Bed & Breakfast. För inackordering av häst och hund gäller andra villkor.

 1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges och inkluderar svensk moms. Vi reserverar oss för ändringar betingade av kursförändringar utanför vårt inflytande.

 1. VEM KAN BOKA

Personer under 21 års ålder kan inte boka/bo utan målsmans underskrift.

 1. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats skriftligt av säljaren. Detta sker normalt via mail. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

 1. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort.

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

 1. BOKNING

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen. I hyran ingår normalt frukost, sänglinnen och städning om annat inte framgår av bokningsbekräftelsen.

Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning.

 1. RÖKNING

Rökning är förbjuden inomhus.

 1. TIDER FÖR ANKOMST / AVRESA

Ankomst normalt från kl 16:00, avresa senast kl 10:00 (andra tider är möjliga, överenskommelse sker alltid i samspråk med uthyraren).

 1. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse. Särskilda erbjudanden t.ex. specialpriser och rabatter kan vara förknippade med andra villkor.

För korttidsbokningar (1-2 dagar) erbjuder vi gratis avbokning fram till 18.00 dagen före ankomst.

För flerdygnshyra (från 3 dygn eller vid bokning av minst 3 rum vid samma bokningstillfälle) gäller följande villkor för avbokning.

I.  Avbeställning upp till 14 dygn före avtalad ankomts sker utan kostnad.
II. Avbeställning mellan 13 och 7 dygn före avtalad ankomst debiteras med 50% av beställningens värde.
III. Avbeställning mellan 6 och 4 dygn före avtalad ankomst debiteras med 80% av beställningens värde.
IV. Avbeställning senare än 3 dygn före avtalad ankomst debiteras med 100% av beställningens värde.
V. No shows debiteras med 100% av beställningens värde.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.

 1. REKLAMATION

Eventuella klagomål skall framföras så snart som möjligt. Vi anstränger oss för att du skall bli nöjd med din vistelse och vill gärna ha möjlighet att rätta till eventuella fel eller missförstånd.

Reklamationsrätten går förlorad, om Ni inte reklamerar på plats eller lämnar vårt B&B utan att vi haft rimlig tid att lösa problemet.

 1. DATASÄKERHET OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av Ahlberga Gård och våra samarbetsleverantörer. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Ahlberga Gård har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador.

Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Kunden kan även komma att kontaktas via bland annat e-post för marknadsundersökningar och i marknadsföringssyfte som t.ex. nyhetsbrev och broschyrer. Vid bokning erhåller kund mailbekräftelse. Efter avresa skickar vi i vissa fall ett uppföljningsmail med frågor. Kundens synpunkter och svar är till stor hjälp för oss. Svaren på frågorna kan komma att publiceras procentuellt och anonymt på olika webbplatser och blir ett hjälpmedel för andra resenärer.

Dina kommentarer kan anonymt komma att publiceras på webb eller i tryck. Som kund kan du närsomhelst välja att tacka nej till utskick per post samt avregistrera dig från nyhetsbrev, detta ska ske skriftligen till Ahlberga Gård.

Personuppgifter som behandlas är bl.a namn, adress, personnummer, mobil och telefonnummer samt e-postadress. Som kund har ni rätt att kostnadsfritt en gång per år – efter skriftlig begäran – få information om vilka personuppgifter som Ahlberga Gård har registrerat om kunden och på vilket sätt dessa behandlats. Som kund har ni även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller tas bort.

 1. UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet vid misskötsel som inte är av ringa betydelse t ex om någon av följande föreligger.

Objektet utsätts för onormalt slitage eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger eller om hyrestagaren stör

Hyrestagaren i uppträder störande för övriga hyresgäster och inte efter upprepande tillrättavisande från hyresvärden vill ändra sitt beteende.

Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intressen för uthyraren.

 1. STÄDNING

Städning ingår normalt i våra priser. Om hyresobjektet är nedsmutsat utöver det normala har hyresvärden rätt att anlita ett städningsföretag för att utföra städning. Kostnaden för denna extra städning debiteras hyresgästen.